Egoitza Elektronikoa - Euskadi.net

Euskadi.eus

Informazio publikorako sarbidea

Informazio publikoa eskuratzeko eskabidea

Gobernantza Publikoa eta Autogobernua

Herritarrekin interakzioa
LABURPENA
Informazio publikoa eskuratzeko eskabidea
Norentzat den / Erakunde eskatzaileak / Erakunde hartzaileak
 • Pertsona fisikoak Informazio xehetua
  Eskakizunak:
  • Pertsona fisikoaren nortasuna egiaztatzeko | Pertsona fisikoaren nortasuna
 • Enpresak Informazio xehetua
  Eskakizunak:
  • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa egiaztatzeko | Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea
  • Erakundea legez eratuta dagoela edo dagokion erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzeko | Legez eratuta egotea
 • Administrazio publikoak
 • Irabazi-asmorik gabeko erakundeak Informazio xehetua
  Eskakizunak:
  • Erakundea legez eratuta dagoela edo dagokion erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzeko | Legez eratuta egotea
  • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa egiaztatzeko | Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea
Kudeatzen duen erakundea
 • Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza > Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
Ebazten duen erakundea
 • Eusko Jaurlaritza
IZAPIDEAK
 • Alegazioen aurkezpena
  • Eskatutako informazioak hirugarrenen eskubide edo interesetan eraginik izan balezake (betiere, behar bezala identifikatuta badaude), hamabost eguneko epea emango zaie horiei beharrezkotzat jotzen dituzten alegazioak egiteko.
  • Eskatzaileari horren berri eman beharko zaio, eta adieraziko zaio ebazteko epea etenda geratuko dela harik eta alegazioak jaso edo horiek aurkezteko epea igaro arte
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
Beste tramite batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Ebazteko epea

Informaziorako sarbidea ematen edo ukatzen duen ebazpena 20 eguneko epean jakinaraziko da. Nolanahi ere, epe hori 20 egunekoa izan daiteke, baldin eta informazioaren bolumenak edo konplexutasunak hala eskatzen badu, eta, betiere, aurrez eskatzaileari jakinarazita.

Epe hori eten egingo da, baldin eta eskatzaileari eskatu behar bazaio eskabidea gehiago zehazteko, eta horretarako, 10 egun izango ditu. Erantzuten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko da.

Eskatutako informazioak hirugarrenen eskubide edo interesetan eraginik izan balezake, hamabost eguneko epea emango zaie beharrezkotzat jotzen dituzten alegazioak egiteko, eta horren ondorioz, eten egingo da ebazpena emateko dagoen epea, harik eta alegazioak jasotzen diren arte edo epe hori igarotzen den arte. Eskatzaileari horren berri emango zaio.

Isilbidearen ondorioak
Gaitzetsiak
Errekurtsoak
KONTAKTUA
Kodea
1014001

Esteka interesgarriak

 • Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria
 • Kontratazio publikoa Euskadin
 • IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea
 • Zuzenean - Herritarei arreta emateko zerbitzua
Euskadi, auzolana